VZV TruckTool
vysokozdvižné vozíky

Servis

Servis vysokozdvižných vozíků

 • Provádíme servis manipulační techniky značek Mitsubishi, Caterpillar, Nissan, Linde a Toyota.
 • Opravy přidavných zařízeni Kaup, Durwen, Bolzoni-Auramo atd.

 • Opravy a montáž kabin, polokabin značky HENMAR.
 • Kontroly a opravy trakčních baterií včetně desulfatace.

Kontakt

Další služby

Poskytujeme komplexní servis a služby

Technické kontroly vzv

Technické kontroly

Provádíme důkladné technické kontroly na všechny typy a značky vysokozdvižných voziků a skladové techniky. Naše inspekce jsou založeny na aktuálně platných předpisech a normách. Našim cílem je zajištění maximální bezpečnosti a efektivity provozu těchto strojů. Ujistěte se, že vaše zařízení splňuje všechny požadavky.

Revize LPG u vzv

Revize LPG

Zkoušky a revize těsnosti systému LPG mají klíčový význam pro zajištění bezpečného provozu a ochrany životního prostředí.
Detailní prověření zahrnuje kontrolu integrity celého systému, zabraňuje potenciálním únikům plynu a zároveň garantuje splnění všech platných regulací a bezpečnostních norem.

Školení obsluhy vzv

Školení obsluhy vzv

Pro třídy I, II a skupiny A,B,C,D,E,G,W1,W2,Z nabízíme základní i opakovaná školení přímo u zákazníka na jeho zařízeních.

Periodická školení každých 12 měsíců.
V nabídce máme také rozšiřující kurzy.


Kurzy

Školení obsluhy vzv a skladové techniky

Bezpečnost provozu a efektivní používání manipulační techniky snižuje úrazovost a následné škody.

A plošinové, nízkozdvižné ručně vedené
C plošinové ručně vedené nízkozdvižné s volantovým řízením
D vysokozdvižné ručně vedené
W1 vysokozdvižné s volantovým řízením do 5t
W2 vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5t
(sk. C, T nebo 3 roky praxe W1)
G vysokozdvižné se zdvihací plošinou
Z speciální vozíky

 • Průkaz VZV
 • Znalosti zátěžového diagramu
 • Informace o denní údržbě stroje
 • Technické parametry VZV nebo skladové techniky
 • Důvody neprovozuschopnosti manipulační techniky
 • Pracovně bezpečnostní předpisy
 • Praktické dovednosti manipulace s materiálem